Hoppa till innehållet

Vård & utbildning

Skola och utbildning är viktig del i samhället. Här formas individer inför framtiden och därför är det extra viktigt med inkluderande och kreativa miljöer där alla elever kan utvecklas. Välplanerade lärandemiljöer ska vara stimulerande, fungera som en funktionell arbetsplats för både lärare, barn och elever samt stödja olika typer av lärande. De lärandemiljöer vi skapar ska ge upphov till påhittighet och glädjefyllt lärande hos dess brukare.

Vi har även en mångårig erfarenhet av olika typer av vårdmiljöer. Miljön som vi vistas i påverkar hur vi mår och därför är genomtänkta och väl gestaltade vårdmiljöer betydelsefulla för vår hälsa oavsett om du är patient, anställd eller en familjemedlem som hälsar på dina nära och kära.

”Vi arbetar med kreativ arkitektur som fungerar. Det vi menar med det är att vår arkitektur skall fungera rakt igenom på alla vis. Som till exempel att byggnadstekniken vi väljer skall möjliggöra att byggnaden kan ha en ekonomiskt effektiv produktion och förvaltning och åldras på ett värdigt sätt."

Se alla projekt
Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago