Information

Information

Hedforsens Förskola

Boden

En tidigare industritomt i stadsdelen Trångfors i Boden får nytt liv genom Hedforsens förskola. Förskolan med sin förskolegård placeras på tomtens sydvästra del, alldeles intill en lummig tallhed, där omgivningen uppmuntrar till lek och utbildning.

Förskolan, dimensionerad för 108 barn fördelade på sex avdelningar, byggs i två våningar och placeras längs med den upphöjda skogsrand som följer den nordvästra tomtgränsen. Placeringen medför att en stor sammanhållen trivsam förskolegård med söderläge bildas framför huset. Tomtens förutsättningar ger goda möjligheter för att skapa varierad gårdsmiljö med såväl öppna ytor som skogspartier.

Färgsättningen är inspirerad av den närliggande tallheden. Fasadens kulörer i gult och rött är hämtade från skogens svamp, bär och höstlöv. Interiört lånas kulörer och texturer från skogens mossa, stenar och stockar med nyanser i grönt, brunt och grått. Färgsättningen är tänkt att ge förskolan ett sammanhållet uttryck. Den ska ligga i bakgrunden för att ge plats åt barnen och barnens alster. Som att barnen är på tur ute i skogen.

Byggnadsvolymen med en traditionell rektangulär form och sadeltak möjliggör för ett tids- och kostnadseffektiv byggande, som har varit en grundläggande förutsättning. Med hjälp av utstickande burspråk, förskjuten taknock och varierad fönstersättning bryts volymen upp och en lekfull fasad skapas. Fasadens gula lockpanel med skiftande dimensioner ger en intressant skuggverkan som tillsammans med inslag av mörkröd bandtäckt plåt bidrar till ett spännande uttryck.

Verksamhetens flöden och rörelser genom förskolan har varit en viktig aspekt i utformningen. Huvudentrén fördelar barnen in i två genomgångstorkrum och kapprum. Från kapprummen rör sig barnen till sin våningsgemensamma yta, kallad torg. Från torgen når de sina avdelningar och andra pedagogiska funktioner. Förskolans portaler är placerade så att de blickar ut över gården åt tre väderstreck. Stora glaspartier ger fina kvalitéer och gott om ljusinsläpp för ateljé, torg och matsal.

Hedforsens förskola är utformad med hänsyn till verksamhetens aktiviteter, ett rationellt byggnadssätt och för att uppmuntra barnens utveckling och lärande.

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
By Formsmedjan. Powered by Yago