a och d

a och d är ett arkitektkontor som utmärker sig genom kreativ arkitektur som fungerar – såväl i byggprocessen som i dess färdiga form och bruk. Det lyckas vi med genom god internkontroll och unik samverkan mellan arkitekter, konstruktörer och projektörer.

Genom goda idéer och gott hantverk i projekten vill vi överträffa våra kunders förväntningar och krav. 

Vårt mål är att se våra kunder lyckas. Något av det viktigaste för att nå ett gott resultat är att vi tillsammans med kunden reder ut vad som ska göras i projektet och vad kunden vill uppnå. Vi arbetar utifrån en kvalitetssäkrad arbetsmodell där processerna tillsammans med kund har en stark inverkan på det slutliga resultatet. Modellen säkerställer att arbetet hela tiden styrs, utvecklas och förfinas mot kundens direkta och långsiktiga mål med projektet.

Internt arbetar vi utifrån en utvecklad modell där arkitektur, byggteknik och konstruktion samverkar och utvecklar varandra genom projekten. Det ger kostnadseffektiva projekt och projekteringar med starka mervärden. Vi har som första arkitektkontor i Norrbotten certifierat vårt kvalitets- och miljöledningssystem, enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår kvalitetspolicy.

ArbetsmodellEtt riktigt lyckat projekt, där både kunden och vi är nöjda med resultatet, förutsätter att vi tidigt i projektet enas om en gemensam målbild. Vi måste fånga upp kundens drömmar, krav och behov samt andra styrande förutsättningar som kan påverka projektet. Därifrån kan vi sedan ta avstamp tillsammans.

Vårt inledande programarbete består av att vi sätter oss in i kundens krav och behov. Ibland ställer vi frågor som kunden inte har tänkt på och ibland har ett gediget arbete gjorts redan innan vi kopplats in. Ofta kan vi tillsammans med kunden utveckla och precisera målen för projektet. Det händer också att vi deltar som en part i kundens verksamhetsutveckling. Allt analyseras med hjälp av vår sakkunskap och i en kreativ samverkan mellan arkitekter och ingenjörer utformas ett förslag.

Förslaget fördjupas sedan successivt. Utformning och gestaltning utvecklas tillsammans med de tekniska systemen, byggnadens konstruktion samt kundens programkrav. Vi har hela tiden tillsammans med kunden den gemensamma målbilden framför oss.

Ett väl genomfört programarbete med tydlig dokumentation betalar sig alltid sett över projektets hela livslängd. Det medför minskade korrigeringar, färre förseningar, bättre kostnadsstyrning och i förlängningen minskade kostnader jämfört med konventionella, mer ytliga programarbeten.

 Förenklat kan man säga att kostnaden för en förändring på 1 krona i programstadiet, kostar 10 kr i projekteringsstadiet, 100 kr i byggstadiet och 1000 kr när byggnaden är tagen i bruk.  

Uppdrag

Vi arbetar med samtliga led i byggprocessen från tidiga programutredningar och arkitektskisser till inredning och slutbesiktning. Tonvikten ligger på arkitektur och detaljprojektering, därav namnet a och d.

Vi är ett mångsidigt företag som startades 2007 och består av ett fyrtiotal arkitekter, konstruktörer och ingenjörer. Vi har korta informationsvägar och en tät samverkan mellan arkitekter, konstruktörer och projektörer samt eftersträvar nära kontakt med uppdragsgivarna. 

Vi arbetar gärna i nätverk med andra företag vilket medför att vi har möjlighet att genomföra riktigt stora och komplicerade projekt. Huvudkontoret finns i Luleå och vi har även ett kontor i Boden.

Hos oss får du goda råd och hjälp genom hela byggprocessen, från tidiga arkitektskisser till byggprojektering, konstruktion, projekteringsledning och inredning.

Vi hjälper bland annat till med: 

 • Komplicerade programutredningar
 • Masterplaner/visionsarbeten
 • Arkitektskisser och utredningar
 • Bygglovshandlingar
 • Byggnadskonstruktion
 • Förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer
 • Partering-/samverkansentrepenader, bygghandlingar
 • Fast och lös inredning
 • Färgsättningar
 • Projektledning/byggadministration
 • Kostnadsberäkningar
 • Kontrollansvarig PBL
 • Entreprenadbesiktningar
 • Om- och tillbyggnader av privata bostäder och fritidshus

Vision

a och d arkitektkontor är ledande i omställningen mot en hållbar framtid.
Tillsammans skapar vi hållbar arkitektur – På riktigt!

Miljö och hållbarhet

Policy

Vi ska arbeta för minskad miljöpåverkan för oss och våra kunder samt bidra till ekologisk hållbarhet. Vår största miljöpåverkan kommer från de byggnader vi är med och skapar. 

 • Vi ska sikta mot nollutsläpp  
 • Vi ska sträva mot social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i alla projekt där vi deltar. 

Vi ska göra ekologisk hållbarhet och minskad miljöpåverkan till en integrerad del av våra tjänster och en affärsmöjlighet i företaget. 

 • Vi inspirerar och leder branschkollegor och intressenter i en hållbar riktning. Tillsammans arbetar vi med hållbarhet i varje projekt. Beställare ska välja oss för att vi är erkänt duktiga inom området. 
 • Vi gör medvetna val utifrån kunskap i varje projekt. Alla medarbetare på a och d har kompetens att jobba med hållbarhet i projekt.

Historia

Utvalda händelser från vår verksamhet:

2022

 • Vi fyller 15 år och firar tillsammans med kollegor, beställare och leverantörer i våra lokaler både i Boden och i Luleå.
 • Uppförandet av Kvarter 6 i Nya Kiruna Centrum påbörjas där vi har fått vara med ända sedan programskedet.
 • Vi fortsätter få förtroende av Cobab med att projektera ytterligare en simhall i Stockholmstrakten.

2021

 • Verksamheten utökas med en konstruktionsavdelning bestående av 7 medarbetare, gruppledare är Jonas Pettersson.
 • Kontoret i Luleå totalrenoveras och ytan dubbleras.
 • Företaget har nu över 30 medarbetare.
 • a och d arkitektkontor får förtroende att delta i partneringentreprenad för Bålsta Simhall där vi är ansvariga arkitekt och svarar för projekteringsledning.

2020

 • a och d arkitektkontor får förtroende att delta i partneringentreprenad för Ekerö Badhus där vi är ansvariga arkitekt och svarar för projekteringsledning.
 • Kvarter 7 och 8 i Norra Kajen, Sundsvall utformas och gestaltas av a och d arkitektkontor. 360 lägenheter skall uppföras.  

 2019

 • a och d arkitektkontor och Tirsén & Aili Arkitekter (numera Stark Arkitekter) har tillsammans med WSP tagit hem upphandlingen för projektering av ny Brandstation i Märsta med option för ny brandstation i Upplands Väsby.
 • Under hösten har företaget genomfört en uppskattad studieresa till Dublin.
 • Bodenkontoret flyttar till nya lokaler på Drottninggatan 23.
 • a och d vinner arkitekttävling där Maria tagit fram tävlingsförslaget.

2018

 • Havsstrand vinner Galärens Samhällsbyggnadspris.
 • Företaget har 26 medarbetare i Luleå och Boden.
 • a och d arkitektkontor får förtroendet av Luleå kommun att projektera Luleå Räddningsstation.

2017

 • Den 6 mars hade företaget varit verksamt i 10 år. Detta firades under hösten med, bland annat, en studieresa till Tokyo.
 • Sista kriteriet för kreditbetyg AAA uppnås då företaget varit verksamt i 10 år.
 • A och d tar hem Fortifikationsverkets Arkitekturpris för det nya flygledartornet på RFN-basen i Vidsel. Priset delas ut vart tredje år.
 • A och d vinner en markanvisningstävling för nya bostäder i Luleå.
 • A och d vinner arkitekttävlingen om utformning av Hemsö fastigheters nya Vård- och omsorgsboende på Kronan, Luleå.

2016

 • Deltog i tävlingen om nytt kulturhus i Skellefteå.
 • Går in som stolt sponsor till Bodens duktiga handbollstjejer i SHE.
 • Susann Ryan och Pernilla Hellberg certifierar sig som sakkunniga i Tillgänglighet.
 • Nicklas Sandström certifierar sig i Miljöbyggnad.
 • Camilla Norén utses till Kontorschef för Bodenkontoret. 

2015

 • Ledningsfunktionen omformas och Joakim tillträder som VD i mars.
 • A och d blir i maj Norrbottens första arkitektföretag att certifieras enligt ISO 9001 och 14001.
 • A och d vinner en parallellskisstävling (P42) där Niklas tagit fram tävlingsförslaget för en skulptural teknikbyggnad i en av Luleås mest trafikerade korsningar.
 • Vid årsskiftet var vi 20 medarbetare, 6 arkitekter och 14 ingenjörer, fördelade på två kontor i Norrbotten.
 • Norrtälje Badhus blev nominerat till ett av Sveriges fem bästa byggen av tidningen Byggnadsindustrin.
 • Vi går in som sponsor till Boden Hockey under deras resa mot division 1.
 • Nils Liljebo utses till företages KAM-ansvarige.

2014

 • I april öppnar a och d ett kontor i Boden.
 • A och d får förtroendet att utforma en helt ny F-9 skola för 350 elever, på området Kronan i Luleå.

2013

 • A och d vinner en entreprenadtävling (Tarfalahallen) i Kiruna, där Victoria utformar tävlingsförslaget och arbetar ihop med SA Englund Bygg i Kalix som blir totalentreprenör.
 • Robotbasen RFN ovanför Vidsel behöver ett nytt flygledartorn och Niklas utses till arkitekten som får utforma byggnaden.

2012

 • Kv Kallkällan vinner övre Norrlands arkitekturpris.
 • Niklas Granljung blir Luleås första certifierade sakkunnig av tillgänglighet TIL2.
 • Norrtälje badhus börjar projekteras av a och d, tillsammans med en lokal totalentreprenör.

2011

 • I och med att Nils Liljebo och Camilla Norén börjar på a och d i december 2011 har vi uppnått vår första målsättning med företagets utveckling.

2010

 • Luleå Kommuns nya flaggskepp inom omsorgsbyggnader, Bergvikens Vård- och Omsorgsboende utformas av a och d. Upphandlingsunderlag samt detaljprojektering utförs också av a och d.
 • Spira förskola börjar ritas av Niklas Granljung. Byggnaden kommer att bli välbesökt av studiebesök under de närmaste åren på grund av utformningen med anpassning mot Reggio Emilia-inspirerad pedagogik samt den låga energiförbrukningen.

2009

 • Lulebos fastighet på Hertsötorget projekteras för att byggas om till årgångsboende vilket utgjort referensobjekt för flera efterkommande projekt med liknande inriktning.

2008

 • Projektering av Sollentuna simhall färdigställs och utgör det första stora referensprojektet för a och d.
 • Lulebos fastighet Kv Svanen 4 projekteras för att byggas på med två våningar vilket blir ett fint referensobjekt för påbyggnader och förtätningsprojekt.

2007

 • Företaget startar 7 mars 2007 då Anders och Joakim, med varsin portfölj i handen, stegade in i tillfälliga kontorslokaler på Varvsgatan 47 i Luleå. Målsättningen med företagets utveckling lyder: ”a och d ska utgöras av 12-13 medarbetare inom fem år”
 • Niklas Granljung ansluter som delägare i april.
 • Våren 2007 flyttar företaget in på nuvarande adress, Varvsgatan 41 i Luleå. Ytterligare fem medarbetare ansluter under våren-sommaren.
 • Sommaren 2007 skapas den första versionen av vårt ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö (KAM).

 

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy uppdaterades senast 2018-05-22.

a och d arkitektkontor är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. a och d är ett arkitektkontor som utmärker sig genom kreativ arkitektur som fungerar – såväl i byggprocessen som i dess färdiga form och bruk. Det lyckas vi med genom god internkontroll och unik samverkan mellan arkitekter och projektörer.

Så behandlas personuppgifter som insamlats via aochd.se

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail på webbplatsen. Telefonnummer, mailadress, adress, personnummer och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna i kontakten med oss. Insamlande av cookies är något som vi har på webbsidan. http://www.aochd.se/cookies

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, enkäter och andra typer av undersökningar eller utav marknadsföring.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv, personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

a och d arkitektkontor överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via aochd.se om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.
Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta vårt personuppgiftsombud (joakim.persson@aochd.se) för att göra en begäran.

Vi använder cookies och andra spårningsteknologier för att förbättra din surfupplevelse på vår webbplats, för att visa dig personligt innehåll och riktade annonser, för att analysera vår webbplatstrafik och för att förstå vart våra besökare kommer ifrån. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

 

Vad är cookies?

Cookies är mycket små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Vi använder cookies till olika ändamål och för att kunna förbättra din onlineupplevelse på vår webbplats (till exempel som att komma ihåg dina inloggningsuppgifter).

Du kan ändra dina inställningar och avaktivera vissa typer av cookies som ska lagras på din dator när du surfar på vår webbplats. Du kan också ta bort alla cookies som redan är lagrade på din dator, men kom ihåg att radering av cookies kan hindra dig från att använda delar av vår webbplats.


Hur använder a och d cookies?

Vi använder främst cookies för att ge dig en mer personlig upplevelse på vår webbplats och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Vi kan till exempel använda funktions cookies för att komma ihåg dina språkinställningar och inloggningsuppgifter. Även spårnings- och prestanda cookies används på sidan för att analysera trafiken på vår webbplats och se hur våra besökare använder den. Informationen som samlas in genom spårnings- och prestanda cookies identifierar ingen enskild besökare.

 

Vi rekommenderar att du läser vår integritetspolicy för att få allmän information om hur vi behandlar personuppgifter.

En detaljerad beskrivning av de cookies som används på denna webbplats finner du i cookielistan nedan.


Nödvändiga Cookies

Dessa cookies är viktiga för att förse dig med tjänster som är tillgängliga via vår webbplats och för att du ska kunna använda vissa funktioner på vår webbplats.

Utan dessa cookies kan vi inte tillhandahålla vissa tjänster på vår webbplats.

Funktionella cookies

Dessa cookies används för att ge dig en mer personlig upplevelse på vår webbplats och för att komma ihåg val du gör när du använder vår webbplats.

Vi kan till exempel använda funktions cookies för att komma ihåg dina språkinställningar eller dina inloggningsuppgifter.


Spårnings- och prestanda cookies

Dessa cookies används för att samla in information för att analysera trafiken på vår webbplats och hur våra besökare använder den.

Dessa cookies kan till exempel spåra hur länge du spenderar på webbplatsen eller vilka sidor du besöker vilket hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra vår webbplats för dig.

Informationen som samlas in genom dessa spårnings- och prestanda cookies identifierar ingen enskild besökare.


 
Inriktnings- och reklamcookies 

Dessa cookies används för att visa reklam som sannolikt kommer att vara av intresse för dig baserat på dina surfvanor.

Dessa kakor, som betjänas av vårt innehåll och / eller reklamleverantörer, kan kombinera information som de samlat in från vår webbplats med annan information som de har samlat in oberoende om din webbläsares aktiviteter i deras nätverk av webbplatser.

Om du väljer att ta bort eller inaktivera dessa inriktnings- och reklamcookies kommer du fortfarande att se annonser men de kanske inte är relevanta för dig.


Hur ändrar man samtycke av cookies?

Förutom strikt nödvändiga cookies, som används för att webbplatsen ska fungera och kan ej väljas bort, kommer vi endast att placera cookies på din enhet om du samtycker till detta. Observera att om du inte tillåter cookies kanske vissa tjänster eller sidor på denna webbplats inte fungerar som avsett eller kanske inte är tillgängliga för dig.

Du kan när som helst ändra ditt samtycke av cookies genom att klicka här. För mer information kring hur vi behandlar personuppgifter, läs vår integritetspolicy. De flesta webbläsare tillåter även viss kontroll över använda cookies via webbläsarens inställningar.  

 

Cookie-deklaration utfärdad av Cookiebot :

 

Spårnings- och prestanda cookies

 

Namn

Utfärdare

Ändamål

Upphör

Typ

_ga

aochd.se

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen.

2 år

HTTP

_gat

aochd.se

Används av Google Analytics för att minska förfrågningsfrekvensen

1 dag

HTTP

_gid

aochd.se

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen.

1 dag

HTTP

 

Funktionella Cookies

Namn

Utfärdare

Ändamål

Upphör

Typ

app_session

aochd.se

Registrerar användaren på en webbplats så att alla sidändringar, objekt eller data val sparas från sida till sida.

Session

HTTP

 

 

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
By Formsmedjan. Powered by Yago