Hoppa till innehållet

a och d 

a och d är ett arkitektkontor som utmärker sig genom kreativ arkitektur som fungerar – såväl i byggprocessen som i dess färdiga form och bruk. Det lyckas vi med genom god internkontroll och unik samverkan mellan arkitekter och projektörer.

Genom goda idéer och gott hantverk i projekten vill vi överträffa våra kunders förväntningar och krav. 

Vårt mål är att se våra kunder lyckas. Något av det viktigaste för att nå ett gott resultat är att vi tillsammans med kunden reder ut vad som ska göras i projektet och vad kunden vill uppnå. Vi arbetar utifrån en kvalitetssäkrad arbetsmodell där processerna tillsammans med kund har en stark inverkan på det slutliga resultatet. Modellen säkerställer att arbetet hela tiden styrs, utvecklas och förfinas mot kundens direkta och långsiktiga mål med projektet.

Internt arbetar vi utifrån en utvecklad modell där arkitektur, byggteknik och konstruktion samverkar och utvecklar varandra genom projekten. Det ger kostnadseffektiva projekt och projekteringar med starka mervärden. Vi har som första arkitektkontor i Norrbotten certifierat vårt kvalitets- och miljöledningssystem, enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår kvalitetspolicy.

ArbetsmodellEtt riktigt lyckat projekt, där både kunden och vi är nöjda med resultatet, förutsätter att vi tidigt i projektet enas om en gemensam målbild. Vi måste fånga upp kundens drömmar, krav och behov samt andra styrande förutsättningar som kan påverka projektet. Därifrån kan vi sedan ta avstamp tillsammans.

Vårt inledande programarbete består av att vi sätter oss in i kundens krav och behov. Ibland ställer vi frågor som kunden inte har tänkt på och ibland har ett gediget arbete gjorts redan innan vi kopplats in. Ofta kan vi tillsammans med kunden utveckla och precisera målen för projektet. Det händer också att vi deltar som en part i kundens verksamhetsutveckling. Allt analyseras med hjälp av vår sakkunskap och i en kreativ samverkan mellan arkitekter och ingenjörer utformas ett förslag.

Förslaget fördjupas sedan successivt. Utformning och gestaltning utvecklas tillsammans med de tekniska systemen, byggnadens konstruktion samt kundens programkrav. Vi har hela tiden tillsammans med kunden den gemensamma målbilden framför oss.

Ett väl genomfört programarbete med tydlig dokumentation betalar sig alltid sett över projektets hela livslängd. Det medför minskade korrigeringar, färre förseningar, bättre kostnadsstyrning och i förlängningen minskade kostnader jämfört med konventionella, mer ytliga programarbeten.Förenklat kan man säga att kostnaden för en förändring på 1 krona i programstadiet, kostar 10 kr i projekteringsstadiet, 100 kr i byggstadiet och 1000 kr när byggnaden är tagen i bruk.  

Uppdrag

Vi arbetar med samtliga led i byggprocessen från tidiga programutredningar och arkitektskisser till inredning och slutbesiktning. Tonvikten ligger på arkitektur och detaljprojektering, därav namnet a och d.

Vi är ett mångsidigt företag som startats 2007 och består idag av ett tjugotal arkitekter och ingenjörer. Vi har korta informationsvägar och en tät samverkan mellan arkitekter och projektörer samt eftersträvar nära kontakt med uppdragsgivarna. 

Vi arbetar gärna i nätverk med andra företag vilket medför att vi har möjlighet att genomföra riktigt stora och komplicerade projekt. Huvudkontoret finns i Luleå och vi har även ett kontor i Boden.

Hos oss får du goda råd och hjälp genom hela byggprocessen, från tidiga arkitektskisser till byggprojektering, projekteringsledning och inredning.

Vi hjälper bland annat till med: 

 • Komplicerade programutredningar
 • Masterplaner/visionsarbeten
 • Arkitektskisser och utredningar
 • Bygglovshandlingar
 • Förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer
 • Partering-/samverkansentrepenader, bygghandlingar
 • Fast och lös inredning
 • Färgsättningar
 • Projektledning/byggadministration
 • Kostnadsberäkningar
 • Kontrollansvarig PBL
 • Entreprenadbesiktningar
 • Om- och tillbyggnader av privata bostäder och fritidshus

Vision

a och d ska

 • utmärka sig genom kreativ arkitektur som fungerar – såväl i byggprocessen som i dess färdiga form och bruk.
 • vara nationellt erkända för sin goda arkitektur.
 • utgöra det självklara valet för arkitekter och ingenjörer som söker en utmanande och intressant arbetsgivare att utvecklas tillsammans med.

Miljö

Miljöpolicy

Vi arbetar för att vi själva och våra kunder skall ges möjlighet att verka ekologiskt hållbart, till skydd för både den inre och yttre miljön på kort och lång sikt.

Vi skall verka för att använda material, komponenter och teknik som minimerar de miljöstörande effekterna på omgivningen.

Vi följer tillämplig miljölagstiftning samt övriga samhällskrav och med kontinuerlig uppföljning revideras verksamheten så att den ständigt förbättras.

Historia

Utvalda händelser från vår verksamhet:

2019

 • a och d arkitektkontor och Tirsén & Aili Arkitekter har tillsammans med WSP tagit hem upphandlingen för projektering av ny Brandstation i Märsta med option för ny brandstation i Upplands Väsby.
 • Under hösten har företaget genomfört en uppskattad studieresa till Dublin,
 • Bodenkontoret flyttar till nya lokaler på Drottninggatan 23.
 • a och d vinner arkitekttävling där Maria och Raymond tagit fram tävlingsförslaget.

2018

 • Havsstrand vinner Galärens Samhällsbyggnadspris.
 • Företaget har 26 medarbetare i Luleå och Boden.
 • a och d arkitektkontor får förtroendet av Luleå kommun att projektera Luleå Räddningsstation

2017

 • Den 6 mars hade företaget varit verksamt i 10 år. Detta firades under hösten med, bland annat, en studieresa till Tokyo.
 • Sista kriteriet för kreditbetyg AAA uppnås då företaget varit verksamt i 10 år.
 • A och d tar hem Fortifikationsverkets Arkitekturpris för det nya flygledartornet på RFN-basen i Vidsel. Priset delas ut vart tredje år.
 • A och d vinner en markanvisningstävling för nya bostäder i Luleå.
 • A och d vinner arkitekttävlingen om utformning av Hemsö fastigheters nya Vård- och omsorgsboende på Kronan, Luleå.

2016

 • Deltog i tävlingen om nytt kulturhus i Skellefteå.
 • Går in som stolt sponsor till Bodens duktiga handbollstjejer i SHE.
 • Susann Ryan och Pernilla Hellberg certifierar sig som sakkunniga i Tillgänglighet.
 • Nicklas Sandström certifierar sig i Miljöbyggnad.
 • Camilla Norén utses till Kontorschef för Bodenkontoret. 

2015

 • Ledningsfunktionen omformas och Joakim tillträder som VD i mars.
 • A och d blir i maj Norrbottens första arkitektföretag att certifieras enligt ISO 9001 och 14001.
 • A och d vinner en parallellskisstävling (P42) där Niklas tagit fram tävlingsförslaget för en skulptural teknikbyggnad i en av Luleås mest trafikerade korsningar.
 • Vid årsskiftet var vi 20 medarbetare, 6 arkitekter och 14 ingenjörer, fördelade på två kontor i Norrbotten.
 • Norrtälje Badhus blev nominerat till ett av Sveriges fem bästa byggen av tidningen Byggnadsindustrin.
 • Vi går in som sponsor till Boden Hockey under deras resa mot division 1.
 • Nils Liljebo utses till företages KAM-ansvarige.

2014

 • I april öppnar a och d ett kontor i Boden.
 • A och d får förtroendet att utforma en helt ny F-9 skola för 350 elever, på området Kronan i Luleå.

2013

 • A och d vinner en entreprenadtävling (Tarfalahallen) i Kiruna, där Victoria utformar tävlingsförslaget och arbetar ihop med SA Englund Bygg i Kalix som blir totalentreprenör.
 • Robotbasen RFN ovanför Vidsel behöver ett nytt flygledartorn och Niklas utses till arkitekten som får utforma byggnaden.

2012

 • Kv Kallkällan vinner övre Norrlands arkitekturpris.
 • Niklas Granljung blir Luleås första certifierade sakkunnig av tillgänglighet TIL2.
 • Norrtälje badhus börjar projekteras av a och d, tillsammans med en lokal totalentreprenör.

2011

 • I och med att Nils Liljebo och Camilla Norén börjar på a och d i december 2011 har vi uppnått vår första målsättning med företagets utveckling.

2010

 • Luleå Kommuns nya flaggskepp inom omsorgsbyggnader, Bergvikens Vård- och Omsorgsboende utformas av a och d. Upphandlingsunderlag samt detaljprojektering utförs också av a och d.
 • Spira förskola börjar ritas av Niklas Granljung. Byggnaden kommer att bli välbesökt av studiebesök under de närmaste åren på grund av utformningen med anpassning mot Reggio Emilia-inspirerad pedagogik samt den låga energiförbrukningen.

2009

 • Lulebos fastighet på Hertsötorget projekteras för att byggas om till årgångsboende vilket utgjort referensobjekt för flera efterkommande projekt med liknande inriktning.

2008

 • Projektering av Sollentuna simhall färdigställs och utgör det första stora referensprojektet för a och d.
 • Lulebos fastighet Kv Svanen 4 projekteras för att byggas på med två våningar vilket blir ett fint referensobjekt för påbyggnader och förtätningsprojekt.

2007

 • Företaget startar 7 mars 2007 då Anders och Joakim, med varsin portfölj i handen, stegade in i tillfälliga kontorslokaler på Varvsgatan 47 i Luleå. Målsättningen med företagets utveckling lyder: ”a och d ska utgöras av 12-13 medarbetare inom fem år”
 • Niklas Granljung ansluter som delägare i april.
 • Våren 2007 flyttar företaget in på nuvarande adress, Varvsgatan 41 i Luleå. Ytterligare fem medarbetare ansluter under våren-sommaren.
 • Sommaren 2007 skapas den första versionen av vårt ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö (KAM).

 

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy uppdaterades senast 2018-05-22.

a och d arkitektkontor är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. a och d är ett arkitektkontor som utmärker sig genom kreativ arkitektur som fungerar – såväl i byggprocessen som i dess färdiga form och bruk. Det lyckas vi med genom god internkontroll och unik samverkan mellan arkitekter och projektörer.

Så behandlas personuppgifter som insamlats via aochd.se

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail på webbplatsen. Telefonnummer, mailadress, adress, personnummer och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna i kontakten med oss. Insamlande av cookies är något som vi har på webbsidan. http://www.aochd.se/cookies

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, enkäter och andra typer av undersökningar eller utav marknadsföring.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv, personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

a och d arkitektkontor överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via aochd.se om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.
Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta vårt personuppgiftsombud (joakim.persson@aochd.se) för att göra en begäran.

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago