Information

Information

Sörbyn Lodge

Sörbyn, Boden

Den byggda miljön är en blandning av stilar. Från folkparkens mysiga, funktionella arkitektur och timmerlogens rustika uttryck till modernare träbyggnader i form av reception, hotell och självhushållsstugor. Både folkparksarkitekturen och timmerlogen är gamla byggnader med arkitektonisk kvalitet och hög mysfaktor. De nyare tillskotten når inte upp till samma uttrycksmässiga värden, men är inte utan kvalitéer och innehåller många av de funktioner som Sörbyn Lodge behöver. Byggnaderna är antingen utförda med faluröda träfasader med vita detaljer eller timrade och järnvitriolade.

Sörbyn lodge har idag ingen tydlig uppdelning mellan de ytor där man möter gästen och de funktionella ytor(personalparkering, inlastning, förråd, etc) som behövs för att få verksamheten att fungera. Sedan saknas ett antal viktiga funktioner, främst boende.

Platsens historia finns i den byggda miljön och i blandningen av byggnadsstilar(eller lager). Vi respekterar platsens historia och utformar nya byggnader med en egen identitet, som ett nytt lager.

Med gemensamma nämnare för de nya byggnaderna håller området ihop som en helhet, samma gemensamma nämnarna finns redan i de befintliga byggnaderna.

 

- Nya byggnader utförs i modern träbyggnadsteknik. Med faluröda utsidor i stående panel och naturfärgat/ betsat trä invändigt. (Materialet trä och kulören knyter an till befintligt).

- Nya byggnader utformas med branta sadeltak (ca 30grader) huvudsakligen. Vi har ett återkommande ”gavelmotiv” för de nya byggnaderna, samt gemensamma detaljer. (Sadeltaken knyter an till befintligt)

- Nytt skyltprogram som ger Sörbyn en sammanhållen identitet genom hela området och som knyts ihop med nybyggnaderna.

- Vi håller ett avslappnat förhållningssätt till byggnaderna. Allt behöver inte vara tillrättalagt. Utrymme skall finnas för praktiska lösningar. Så att dessa inte stör intrycket när de måste användas för att verksamheten skall flyta på.

 

Bilderna visar både genomförda förändringar och delar av masterplanen.

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
By Formsmedjan. Powered by Yago