Information

Information

Idrottshall Härnösand

Härnösand

Den centralt belägna Ängevallen i Härnösand har andats idrott sedan sekelskiftet 1800-1900 och nu finns planer för att en ny idrottsanläggning ska få ta plats där. Utformningen inspireras av den gamla resliga idrottbyggnaden som en gång stod på tomtens södra slänt, i kombination med den klassiska murade idrottsstadion med tinnar och torn. Slänten mot söder, som förr i tiden markerades med en byggnad, utformas nu som en konstnärligt utsmyckad mur med flaggstänger och träd i en lång rad som väcker intresse för de som vistas i närheten. Träden belyses kvällstid och i slänten integreras en bred trappa med sittmöjligheter.  

Idrottsavenyn är ett gaturum som bildas mellan idrottshallen och närliggande utomhusplan. Med hjälp av fasadutsmyckning och belysning längs byggnaden skapas här ett intressant stråk. Längs idrottsavenyn hittas sekundärentrén. Huvudentrén, mot söder, är markerad och syns tydligt när besökaren väl är uppe på tomten. Framför huvudentrén finns väderskyddade sittplatser i anslutning till cykelparkering. Gångstråket framför huvudentrén sammanstrålar med idrottsavenyn från norr i en central torgyta. Torget som skapas ligger i söderläge och fungerar som samlingspunkt såväl som en flexibel yta för de kringfunktioner som tillhör föreningslivet.

Byggnadens högdel är beklädd med sandwichpaneler i en mörkgrön kulör. Den mörka kulören ska bidra till att byggnaden känns lägre. Idrottshallens lågdel, där majoriteten av människorna rör sig, har ett mjukare och varmare material i form av betsat trä.

Interiört hämtar konceptet inspiration av landskapet i Härnösands omgivning. Färgsättningen med inslag av trä och omsorgsfullt valda konceptkulörer i återhållsamma nyanser som hittas i naturen är genomgående i idrottshallen i såväl ytskikt som inredning. Ambitionen är att stommen i trä ska vara synlig i så stor utsträckning som möjligt och att material är valda med hållbarhet i åtanke. Färgsättningen är tänkt att ge idrottshallen ett sammanhållet uttryck där interiören harmoniserar med exteriören.

Foajén, hallens hjärta, är det första man möts av när man kommer in i byggnaden. Foajéns väggar kläs med spaltpanel i trä för att skapa en ljus och inbjudande miljö med bra ljudklimat. I kombination med konceptkulörer och extra takhöjd lyfter detta entrén till något speciellt. Foajén leder besökaren in till de två sporthallarna eller via passager ut till byggnadens övriga funktioner. Passagerna används även till uppvärmning och utformas därmed med grafiska mönster i golvet som underlättar för aktiviteter av rörelse och orienterbarhet. Inne i sporthallarna är trä det mest framträdande materialet. En läktare i limträ, spaltpanel i trä på väggar i kombination med naturfärgad träullit bidrar till en ombonad miljö och ger förutsättningar för en god akustisk.

Idrottshallen blir en samlingsplats för personer i alla åldrar och nyttjas av såväl skolelever som personer som utövar aktiviteter på fritiden. Fokus har legat på väl genomtänkta flöden där olika användare för olika sporter kan samnyttja funktioner utan att deras flöden nödvändigtvis korsas.

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
By Formsmedjan. Powered by Yago