Hoppa till innehållet
  • BVO bergviken
  • BVO Bergviken
  • BVO Bergviken
  • BVO bergviken
  • BVO Bergviken
  • BVO Bergviken
  • BVO bergviken
  • BVO Bergviken
  • BVO bergviken

Bergvikens vård- och omsorgsboende

Bergviken, Luleå

Luleå kommun behöver bygga ut sitt vård-och omsorgsboende samt sitt trygghetsboende. Enligt kommunens detaljplan ska tomten där tidigare Bergviksskolan låg användas för dessa verksamheter. Bergvikens vård- och omsorgsboende (BVO) placeras på den sydöstra delen av området.

Mot sydväst är fastigheten begränsad av Majvägen och mot nordöst av ett skogsområde intill Skogsvallen. Höjdskillnaden mellan tomtens högsta och lägsta punkt är drygt 4 m. Infart sker från Majvägen. Parkering och entré till byggnaden är styrd till den högsta delen av tomten mot Skogsvallen. 

Byggnaden består av fyra flyglar i fyra plan med en vårdavdelning om nio lägenheter på varje plan. Totalt 144 lägenheter. Etapp 1, de två västra flyglarna med 72 lägenheter färdigställdes 2013. Etapp 2, de två östra flyglarna beräknas vara färdigställda 2017. Samtliga flyglar ansluter till en central byggnad, som innehåller kommunikationer, samvaro, café, vinterträdgård, personalutrymmen med mera. I suterrängplanet på etapp 1 finns SPA-avdelning, serviceutrymmen, kök, tvätt, omklädnad för personal och sophantering. I etapp 2 finns samlingslokal och dagverksamhet.

Suterrängvåning och sockel är beklädd med kvadratiska skifferplattor i lite olika nyanser, för att ge en levande yta. Flyglarnas fasader är vit puts, dels för att hålla det stora huset så ”lätt” som möjligt och dels för att undvika nyansskillnader, när etapp 2 byggs. Balkongfronterna är i orangefärgat glas, som medger kontakt med marken, men som ändå blir en tydlig visuell gräns. Den centrala byggnaden är lätt svängd för att huset skall få plats på tomten. Fasadmaterialet är liggande, röda fibercementpaneler. De ger det stora huset en tydlig och begriplig struktur.

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago