Hoppa till innehållet
  • Vy över skolgården
  • Bakre entrén från skolgården
  • Kommunikation
  • Bibliotek
  • Trappan
  • Café
  • Hemvister
  • Fasad

Tallkronanskolan

Kronan, Luleå

På Kronan, där förut luftvärnsregementet huserade, träder en ny stadsdel fram. Tallkronanskolan, som planeras för 500 elever mellan förskoleklass och årskurs 6, kommer att utgöra en del av områdets centrum. Idag står en dunge med högresta gamla tallar till höger om den planerade huvudentrén. Vi ska varsamt spara så många tallar vi kan så att skolan får en plats under tallkronorna. Arkitekturen är ett spännande möte mellan något gammalt och något nytt.

a och d har deltagit i ett grundligt programarbete där verksamhetsrepresentanter har fått formulera sina visioner och strategier för den nya skolan. Utgångspunkterna är forskningsbaserade, där samverkan mellan pedagogerna och den behovsanpassade undervisningen är viktiga delar. 

Skolan är uppdelad i sju avdelningar med lärosalar av varierande storlek. I mitten av skolbyggnaden finns flera ateljéer för de praktiska och de estetiska ämnena – tillgängliga för alla elever. 

Den nya skolbyggnaden byggs ihop med en befintlig förskola, Spira förskola, och kommer delvis att dela funktioner med denna. Form och material har plockats upp från Spira för att ge de båda skolorna ett släktskap och en gemensam front med tydlig huvudentré från Regementsvägen. Tallkronanskolan är formmässigt uppbruten i flera volymer som tar ner skalan samtidigt som den tillsammans med Spira skapar en gemensam komposition. Tomtens sluttning har nyttjats för att skapa flera invändiga nivåer samt en stor trappa som också kan fungera som en enkel läktare.

Rumsligt har vi arbetat med rum och mellanrum. Dessa har försetts med utsikt och genomsikt samt med flexibilitet och användbarhet. I det vidare arbetet med material och färgsättning tar vi fasta på en naturlig färgskala inspirerad av skogen samt olika texturer och strukturer. 

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago