Hoppa till innehållet

Information

Information

Spira förskola

Kronan, Luleå

Förskolan med sex hemvister, på populära Kronanområdet i Luleå, är byggd speciellt för Reggio- Emiliainspirerad pedagogik vilket innebär att synsättet genomsyrar hela projektet, där rummet utgör den tredje pedagogen.

Utformningsmässigt har det viktigaste varit att förskolan ska ha en entré, ett ansikte utåt och synsättet med det invändiga torget. I pedagogiken jämförs förskolan med en stad där torget är en plats för möten, att visa upp sig eller ta in/sprida information. Runt torget ligger stadens hus med hem, arbete och dylikt. Tanken med förskolan som en stad har resulterat i att torg och kapprum ligger i mitten med hemvisten (hem), ateljeer (arbete) och övriga funktioner grupperade runt omkring. Funktionerna utförs uppbrutna så att det bildas vägar in till torget eftersom en stad också är öppen. Uppdelningen med torget blir en egen byggnadskropp och de anslutna lägre byggnaderna som utgörs av hemvisten, ateljéer och matsal med mera används för att föra in ljus och utblickar till byggnadens alla delar invändigt. Utvändigt nyttjas de för att skapa små skyddade miljöer på förskolegården och för att få byggnaden att öppna upp sig. Just öppenheten är viktig i hela byggnaden, detta eftersom det underlättar för pedagogerna att ha uppsikt över barnen, men också för barnen att se vad som händer och att lära sig av varandra.

Förskolegården är ett viktigt pedagogiskt rum och har planerats med mer traditionell utelek närmare skolan för att övergå till naturmiljö med enstaka uppbyggda lekmiljöer när man kommer lite längre ifrån.

Förskolan är resultatet av ett grundligt programarbete där verksamhetsrepresentanter tillsammans med a och d tagit fram lokalbehovet för förskolan. Ett av kraven är att byggnaden ska vara flexibel och helt eller delvis kunna nyttjas som F-3-skola samt kunna anpassas till olika pedagogiska teman. Flexibilitet för förskolan åstadkoms genom att rummen är stora och generella. De delas vid behov i mindre lekhörnor/aktivitetsytor genom möblering. På så sätt kan man snabbt göra anpassningar för ett förändrat pedagogiskt tema. För F-3-skola så skall hemvisterna kunna ändras till klassrum och grupprum ska kunna inrättas i ateljéerna utan större ombyggnationer.

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago