Information

Information

Båthöjden Äldreboende

Nacka

Fastigheten Erstavik 26:21 i södra Fisksätra, Nacka kommun, ligger på en höjdrygg i ett populärt rekreationsområde, bevuxet med hällmarkstallskog och inslag av berg i dagen. Området har anknytning till skärgården, och Båthöjdens äldreboende har genom byggnadens disposition och gestalt anpassats till områdets förutsättningar. Upplevelsen av byggnaden är en hus i park-känsla inom traditionen naturanpassat byggande.

Äldreboendet inrymmer 56 lägenheter med kokvrå och med möjlighet till egen klädvård. Byggnaden är i 2 våningar och uppdelad på flera flyglar med mellanliggande gårdsrum. Äldreboendet riktar sig till demenssjuka och äldre somatiskt sjuka och erbjuder en flexibel äldreomsorg där tonvikten ligger på individens val. Vårt arbete innebar tät kontakt med arbetschef, installationssamordnare och platschef för att säkerställa beställarens höga ambitionsnivå.

Utemiljöns utformning redovisades redan i planskedet, då den ansågs betydelsefull för områdets helhet, miljövänliga material förespråkades och byggnadens material valdes med omsorg. Sambandet inne – ute är starkt och den enskilde vårdtagaren ska ges möjlighet till ro och stimulans.

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
By Formsmedjan. Powered by Yago