Hoppa till innehållet

Information

Information

Kulturbyn Kronan, Skogsgläntan

Luleå

På Kronanområdet i Luleå är man i full färd med att förverkliga Luleå Kommuns nya stadsdel Kronan. Den nya stadsdelen växer fram i olika delområden där Kulturbyn nu står på tur. Här har vårt förslag ”Skogsgläntan”, med lägenheter ritade av a och d arkitektkontor i samverkan med Serneke, vunnit Rikshems förtroende att färdigställa projektet.

Två nya bostadsbyggnader bildar tillsammans med friliggande cykelgarage ett mysigt bostadskvarter som ligger vackert inbäddat i en skogsdunge i den del av kronan som kallas Kulturbyn.

Bostadshusen med totalt 92 lägenheter placeras längs med fastighetens östra och västra sidor för att möjliggöra balkonger i bra lägen och en inramad innergård med skogen som fond.

Cykelgaragen placeras bekvämt nära entréerna för att uppmuntra till cykelanvändning. Personbilar förvaras i carport på tomtens sydvästra del och det finns tillgång till öppna parkeringsplatser en bit bort, vid de intilliggande befintliga H-husen.

Andelen körbar yta har begränsats till att betjäna återvinning och avfallshantering samt möjliggöra tillgänglighet. Trafiken på innergården kan därmed minimeras.

Den stående träfasaden knyter an till den befintliga bebyggelsen inom kulturbyn men utgör ändå ett tydligt modernt tillägg vilket skapar årsringar i bebyggelsen. Fasaden byggs med värmebehandlad furupanel som ger en dämpad färgskala som därmed på ett fint sätt underordnar sig den intilliggande skogen.

Det naturnära läget förstärks av rymliga balkonger och generösa fönsterytor som släpper in dagsljuset långt in i lägenheterna.

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago