Hoppa till innehållet
  • Norra Kajen

Norra Kajen – Kv 7 och 8

Sundsvall

I centrala Sundsvall pågår ett stort projekt utvecklat av Magnolia Bostad. Den nya stadsdelen Norra Kajen växer ytterligare med lägenheter ritade av a och d arkitektkontor i samverkan med Serneke, där Heimstaden kommer att vara den slutliga ägaren.

Sex nya kvarter som tar form längs vattnet utvecklas av Magnolia Bostad. Detta uppdrag har innefattat kvarter sju och åtta, vilket omfattat utformning och yttre gestaltning av huskropparna samt planlösning för garageplan och 360 yteffektiva hyreslägenheter. Lösningarna är anpassade efter Sernekes produktionsmetoder och detaljprojektering genomförs av a och d tillsammans med Serneke.

De fyra husen har en behaglig och sammanhängande färgskala. En omsorgsfullt utformad sockelvåning i tegel knyter an till Stenstaden på andra sidan Sundsvallsfjärden, medan en väl avvägd färg- och materialpalett ovanför skapar en variation i stadsbilden.

Byggnaderna kommer att samlas kring ett framtida torg, därför finns lokalytor för exempelvis caféverksamhet. De halvslutna kvarteren med lokaler mot gata skapar ett stadsmässigt gaturum och de upphöjda innergårdarna skapar en buffertzon mellan det privata och publika.

Kvarteren har Sundsvalls bästa läge – nära till vatten och centrum. Balkongerna har vattenutsikt och nedanför kvarteren ansluter ett vackert kajstråk.

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago