Hoppa till innehållet

Information

Information

Sigtuna Brandstation

Sigtuna

Projektet är ett samarbete mellan a och d arkitektkontor och Stark arkitekter, för byggandet av Brandkåren Attundas nya brandstation i Sigtuna kommun. Stationen placeras i åkerlandskapet vid rondellen mellan väg 255 och 263, för att få korta insatstider mot både Märsta och Sigtuna tätorter. Gestaltningen av brandstationen lånar drag av vikingaborgen och utformas som en oregelbunden mur av schatterat stengrått tegel och grånat trä som omger verksamheten.

 

Med sin utformning knyter byggnaden an till det angränsande åkerlandskapets stenar likväl som den knyter an till Sigtuna och Märstas rika kulturarv med tegel, sten och träbebyggelse som går hela vägen tillbaka till vikingatiden. Byggnadernas fasader och murar utförs med varierad höjd och uttryck för att ge en upplevelse när man färdas förbi, besöker eller arbetar på brandstationen.

 

Byggnadens utformning som en skyddande mur runt verksamheten, syftar i stor del till att avskärma verksamheten och de stora hårdgjorda ytor runt omkring stationen som behövs för deras dagliga verksamhet. Den omslutande och oregelbundna muren har även en annan funktion; den gör så att brandstationen som helhet inte ska kännas främmande där den är placerad mitt i åkerlandskapet. Planteringar i form av åkerholmar och annat utförs inom fastigheten för att ytterligare bryta byggnadernas raka linjer och infoga dem i landskapet på ett naturligt sätt.

 

Mitt i detta formuttryck finns en modern och trivsam arbetsplats som vi har utformat tillsammans med verksamheten så att flöden och funktioner ska vara självklara och effektiva. Här finns plats både för funktionella flöden för sanering efter utryckningar och trivsamma lokaler för dygnsarbetande brandmän och ambulanspersonal. 

 

”Vi är väldigt nöjda med samarbetet med a och d arkitektkontor och Stark arkitekter. Det har varit en bra process, vi har fått ett fantastiskt stöd under hela projektet. Från utvecklingen av lokalprogrammet, dialogen med kommunen kring framtagandet av detaljplanen, gestaltningen och handlingarna för förfrågan. Jag upplever konsultgruppen som lyhörd, kompetent och kreativ. I dagarna blev upphandlingen av byggentreprenör färdig och nu ser vi fram mot att starta igång med bygghandlingarna och sedan bygget.” säger Kenneth Bergqvist, Teknisk chef Brandkåren Attunda.

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago