Hoppa till innehållet
  • Luleå räddningsstation

Luleå räddningsstation

Luleå

Verksamheterna i räddningsstationen finns för alla medborgares trygghet. De handlar om omsorg om samhället och individen utförd med precis kunskap. Därför är Räddningsstationens yttre robust, med gedigna material som utförs med en subtil och varierad detaljering.

Den nya räddningsstationen ersätter två befintliga brandstationer och samlar de tre verksamheterna räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm så att de fortsatt kan samverka med varandra på bästa sätt i lokaler som är anpassade för dagens verksamhet. Placeringen vid lilla mjölkuddsberget har valts med tanke på insatstid till alla delar av Luleå.

Alla verksamheterna är specialiserade med egen teknisk utrustning, unika funktioner och krav som inte återfinns på andra arbetsplatser. Utgångspunkten i arbetet var att tillsammans med verksamheterna utforma lokalerna så att dessa funktioner får anpassade utrymmen och fungerar tillsammans i byggnaden.

Den utryckande delen av verksamheten är fordonsintensiv, med höga krav på tålighet varför betong var ett naturligt materialval. Utvändigt används därför matrisgjuten infärgad svart betong till största delen. Invändigt i  utryckningsverksamhetens lokaler (vagnhallar, verkstäder osv.) så blir betongen obehandlad grå och kompletteras med inslag av inredning och vägledande markeringar i klara färger.

Både den obehandlade betongen och färginslagen används i resten av stationen. Men där görs färgerna mer naturnära och inredningen mer hemlik med inslag av trä, mönstrade tyger och heltäckningsmattor i kontor, logement och personalutrymmen. Gemensamt för verksamheterna är nämligen att de alla arbetar och verkar i räddningsstationen dygnet runt, vilket gör att det kan ses som ett andra hem och det får därför speglas i inredningen. Att utryckningsverksamhetens robusta material löper genom hela byggnaden och att de möter de mjuka materialen i personalutrymmena ger både fina kontraster och avspeglar verksamheten på räddningsstationen i vårt tycke.

By Formsmedjan. Powered by Yago