Hoppa till innehållet
  • Matsal
  • Matsal, Vy 2
  • Detaljbild på bord
  • Köket
  • Korridor
  • Dörrparti
  • Exteriör entré
  • Exteriörvy vinter

Kv. Städet, Bodens kommuns fastighetsförvaltning

Boden

Fastighetsförvaltningen i Boden har samlats under ett tak sedan den före detta hantverksrestaurangen byggts om, i syfte att skapa en ny plats för samverkan och möten. Att fastighetsskötare och tjänstemän samlas i de nya ljusa, luftiga och välkomnande lokalerna ger naturliga förutsättningar för samverkan och kontoret blir en given plats för möten med kunder, entreprenörer och konsulter som förvaltningen arbetar med.

En totalrenovering av byggnaden gjordes, med ny planlösning för att få så ändamålsenliga lokaler som möjligt. Besökarna möts efter renoveringen av en tydlig entré, som syns väl när man anländer till området. I den välkomnande entrén finns en stor loungeyta. Färgsättningen består av enkla, neutrala toner som går i grått och blått.

Den befintliga byggnaden hade en generös takhöjd att ta tillvara på och utveckla. De befintliga träpanelerna i taket har också bevarats, men målats om. Den härliga takrymden blir extra tydlig i matsal och korridorer, där matsalen utformats för att vara en samlingsplats – hjärtat i huset. Ett rejält bord, lämpligt för både möten och måltider, blir en samlingspunkt i lokalen. Stora, vackra armaturer och det sluttande taket ger ett livfullt intryck.

Byggnaden är en träbyggnad i vinkel, där den ena vinkeln nu har förlängts. Höjd har också tagits för möjlighet till framtida förlängning av byggnaden.

Exteriört har huset bytt färg från vitt, till matt och svart med fönsterfoder och knutar målade i fasadkulören. I samband med detta byttes de slitna fönstren och delar av fasadpanelen ut, både för att ta ett helhetsgrepp och i förebyggande syfte. Den nya fasaden kan sägas ge ett modernare intryck och den tidigare 90-talsestetiken har försvunnit. 

I ett senare skede har ett utformningsförslag på garage och förrådsbyggnader som uppförts på samma fastighet tagits fram. Dessa följer samma stil som huvudbyggnaden, vilket innebär att samtliga byggnader på fastigheten bildar en helhet.

By Formsmedjan. Powered by Yago