Hoppa till innehållet
  • Fasader
  • Planlösning
  • Situationsplan

Information

Information

Bostäder Bryggeribacken

Gällivare

Invånarna i Malmberget utanför Gällivare behöver hitta nya boplatser i takt med att gruvan i området utvidgas. Söder om Gällivare stad, nedanför berget Dundret, byggs en ny stadsdel. Tillsammans med entreprenören Byggcity deltog vi i en markanvisningstävling med syftet att bygga funktionella och trivsamma bostäder som erbjuder ett mervärde för de som behöver skapa sig ett nytt hem. Med ett formspråk inspirerade av den omgivande fjällmiljön hade vi ambitionen om att invånarna skulle hitta lugnet och en plats att känna sig hemma på.

Lägenhetstyperna utgår från en rymlig och rationell basplanlösning för en trerummare. Till vissa bostäder adderas enheter och till följd av det frambringas fyrarummare. Lägenheterna förläggs bredvid varandra i kluster om två till fem enheter för att skapa variationer i par-och kedjehusform och för att anpassas till terrängen. Längs gatan finns på båda sidor en blandning av olika typer av hus för att skapa en spännande och levande gatubild.

Byggnadernas skulpturala utformning med fasader i grå träpanel är i sin färg och form inspirerad av Dundrets kantiga stenar. Husen och deras komplementbyggnader ligger par-eller kedjevis under ett och samma tak för enkel takavattning och förebyggande av snöfickor. En sågformig fasadutformning och indragen entré bidrar till att byggnadsvolymerna upplevs mer småskaliga. De indragna volymerna förstärks genom sin mörkare grå kulör på träpanelen.

Alla lägenheter har en öppen planlösning där ett centralt kommunikationsstråk fördelar planlösningarna i en privat del och en social del. Siktlinjer från fram- till baksida tillsammans med husens pulpettak medför rymd och en fin upplevelse. Fönstret vid matplatsen ut mot gatan ger en fin vy mot området och himmeln. Varje lägenhet har kontakt med naturen genom egna gårdsytor på både fram och baksida.

Förslaget innehåller även en gemensamhetsbyggnad i form av en relaxbyggnad. Relaxbyggnaden har samma formspråk som kedje-och parhusen och placeras med utsikt mot Dundretberget.

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago