Information

Information

Lillasyster flerfamiljshus

Luleå

En modern tappning av det klassiska Erikssonska huset i centrala Luleå är resultatet när a och d arkitektkontor utformat Lillasyster, ett nytt flerfamiljshus som byggs vägg i vägg med det pampiga stenhuset från sent 1800-tal.

Projektet döptes till Lillasyster eftersom det q-märkta Erikssonska huset spelade en central roll i utformningen. Tanken är att se erikssonska huset som storasyster och det nya flerfamiljshuset som lillasyster för att skapa ett tillskott som respekterar omgivningen, vilket var viktigt både för kommunen och beställaren. Man skall se släktskapet mellan husen, men lillasyster är yngre och går sin egen väg.

Lillasyster är ett modernt tegelhus men lånar drag av utformningen från sin äldre storasyster. Båda husen har tegelfasader, men teglet i lillasyster är mer svartvitt och grafiskt. Detaljeringen av fasaden har förenklats så att ornamenteringen i form av markerad sockelvåning, pilastrar, valv och gesims utförs helt i tegel och på så sätt mer nutida än storasysters sirliga putsdetaljer. Byggnaden anpassar sig också höjdmässigt till sitt syskon på så vis att takvåningen utförs tillbakadragen så att byggnadernas gesimser håller samma höjd. Att solläget och utsikten från de stora terrasserna som skapas på ytan ovanför gesimsen är fantastisk gör inte det hela sämre. En ovanlig detalj för lillasyster är de grunda balkongerna med öppningsbara vikpartier som ligger mot gatan. De är lösningen på de motsatta intressena av att lägenheterna bör ha en balkong medan man i stadsbilden inte vill att lillasyster har stora balkonger. Resultatet är att man gör en mycket grund balkong som med vikpartiets hjälp kan utökas in i lägenheten.

Det har ritats ett antal förslag till byggnader på fastigheten som av olika skäl inte blivit genomförda innan a och d arkitektkontor kom in i projektet. Vårt arbete började med att göra underlag för detaljplanearbetet. I det så har byggnadens utformning i relation till erikssonska stenhuset varit den enskilt viktigaste. Ett bra samarbete med Luleå kommun kring detaljer och utseende på huset gav bra förutsättningar för detta och detaljplanen gick snabbt.

Till projektets övriga utmaningar hör att Lillasysters källargarage byggts ihop med storasyster med en gemensam gård ovanpå det. Vilket krävde en tredimensionell fastighetsbildning. Samt att byggnaden byggdes mot befintliga byggnader på alla sidor.

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago