Hoppa till innehållet
  • Sandenskolan

Sandenskolan, förvaltningslokaler

Boden

När Sandenskolan efter drygt 60 år som skola lades ner och började nyttjas som kommunala lokaler behövdes en ny, långsiktig lösning för byggnaden. Vårt uppdrag var att ta fram tillgängliga och ändamålsenliga kontorslokaler i den gamla skolbyggnaden.

Först ut var Lärcentrum, där den tidigare lärarrumsdelen anpassades till nya kontorslokaler och delar av klassrummen anpassades till moderna utbildningslokaler med bättre ljuddämpning och fräschare ytskikt. Tillgängliga hygienutrymmen har också tillskapats för att möta aktuella myndighetskrav.

I nästa etapp skapades nya kontorslokaler för hemtjänsten, som med den ombyggnaden får en ny utgångspunkt för hela sin verksamhet. Exempelvis behövdes tillfälliga arbetsplatser och samlingsrum för planering av den dagliga verksamheten. C-husets källarplan, som tidigare fungerat som storkök och skolmatsal, blev till omklädningsrum, sanitetsutrymmen, kontors- och mötesrum samt personalmatsal.

Exteriört utfördes främst fönsterbyten och mindre fasadåtgärder samt anpassningar för utrymning. Utmaningen har istället varit att skapa moderna och tillgängliga kontorslokaler för de nya verksamheterna, medan man bevarar den gamla skolans arkitektoniska kvalitéer i form av gedigna material och med hänsyn till den gedigna betongstommen.

Sandenskolan hade fina kvalitéer att ta fasta på, exempelvis kalkstensgolven i korridor och trapphus. Resten av byggnaden har uppdaterats för att vara tillgänglig och ändamålsenlig. Interiört blev den nya färgsättningen nedtonad och neutral. De tidigare 90-talskulörerna blev istället huvudsakligen vita, medan konferensrummen har fått textila mattor i pastell som sedan hämtats igen som accentfärger – så att kontoren nu ska kännas som en modern arbetsplats.

By Formsmedjan. Powered by Yago