Information

Information

Kv Vallan, Bostäder

Luleå

Kronan är Luleås nya stadsdel där 7000 Luleåbor ska få plats. Här blandas bostadskvarter med aktivitets- och grönytor, näringsliv och medborgarservice kring Kronans alldeles egna centrum. Kvarteret Vallan blir hem för 115 nya hyresrätter med allt från ettor till fyror samt parkeringsgarage under jord. Kvarteret, som ligger vid Bensbyvägen, präglas av sina vackra tegel- och träfasader samt bandtäckta plåttak. Tillsammans med Kvarteret Glidet och Bindningen blir Vallan ansiktet utåt för Kronans norra sida.

Kvarteret Vallan ligger med direkt anknytning till gång- och cykelvägar och har en innergård som ansluter till Kvarteret Glidet via den generösa terrassen ovan på det delade garaget. Vallan består av 3 bostadshus benämnda A-C samt ett parkeringsgarage som delas med Kvarteret Glidet.

Vi på a och d har haft i uppdrag att för totalentreprenören Nåidens räkning detaljprojektera från ett redan beviljat bygglov till färdiga bygghandlingar. Vi hade förmånen att även projektera Kvarteret Glidet och på så sätt förenkla samordning av markarbeten och nivåer sinsemellan de två kvarteren.

Bostadshusen har utformats för att knyta ihop ute- och innemiljö på ett bra sätt och integrera Vallan i Kronandalens helhet. Husen miljöklassas enligt Miljöbyggnad med betyget Silver.

 

Vallan - konstruktion och A-projektering:

Vi på a och d vill jobba nära entreprenören vid framtagande av systemhandlingar. Målet är att skräddarsy plan-, och systemlösningar och detaljer för att överensstämma med de produktionsmetoder som entreprenören vill använda. På så sätt skapar vi rationell, byggbar arkitektur och mervärde både för entreprenör, framtida drift, förvaltning och de människor som lever och verkar i byggnaden.

Vid framtagande av system för Vallan har vi jobbat nära med Nåiden för att anpassa det som tagits fram i bygglovsskedet efter Nåidens produktionsmetoder.

Detta har inneburit att:

  • Vi har valt platta på mark, stomväggar och bjälklag av platsgjuten betong samt stålpelare för att möjliggöra produktion med väggform och formbord.
  • Vi har anpassat balkongplattor och stommar till skärmtak ovan balkonger i storlek och läge för att reducera antalet unika plattor, underlätta montage och minska platsbyggande. Som takkonstruktion har vi valt prefabricerade trätakstolar. Detta då den generösa innergården har gjort det möjligt att på ett enkelt sätt klara alla lyft med en kran i ett läge för samtliga hus.
  • Vi har haft möjlighet att, i tidigt skede, ta fram principlösningar för och samordna ingjutna installationer.

Utöver detta har vi haft möjlighet att planera för balkongtrösklar, som tyvärr ofta blir ett problem då krav på tillgänglighet ska kombineras med produktions- och byggfysiska utmaningar. Tillsammans med Nåiden har vi tagit fram en särskild tröskeldetalj som ska fungera såväl i produktion av hus och balkongplattor som för att klara tillgänglighet och fuktproblematik.

 

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
By Formsmedjan. Powered by Yago