Information

Information

Kv Glidet, Bostäder

Luleå

Kronan är en grön, modern stadsdel där ca 7000 Luleåbor beräknas bo och där de nya bostadskvarteren blandas med aktivitetsytor, parker och annan centrumnära bebyggelse. Som en del i detta byggs kvarteret Glidet som består av 95 hyreslägenheter i varierande storlek samt ett parkeringsgarage under jord. Kvarteret ligger alldeles invid Bensbyvägen och dess bostadshus med vackra tegel- och träfasader är det första man ser vid den norra infarten till Kronan.

Kvarteret Glidet ligger i sluttningen upp mot Ormberget vilket gett möjlighet till att tillskapa en intressant innergård som delvis delas med grannkvarteret Vallan. Glidet består av 6 bostadshus samt ett parkeringsgarage som delas med fastigheten på Vallan.

Vårt uppdrag har varit att för totalentreprenören Nåidens räkning detaljprojektera till färdiga bygghandlingar utifrån redan beslutade bygglov. Fastigheten på kvarteret Vallan hade ett sedan innan antaget bygglov med färdig utformning av sin halva av parkeringsgaraget, så en av de första utmaningarna var att samordna detta med Glidet till en helhet som rymdes inom beslutade bygglov för båda fastigheterna och dessutom fungerade med kvarterens utmanande topografi.

Bostadshusen på kvarteret Glidet har utformats med god ute- och innemiljö i åtanke med naturliga materialval och energieffektiva lösningar. Husen miljöklassas enligt Miljöbyggnad med betyget Silver.

 

Glidet - konstruktion och A-projektering:

Vi på a och d vill jobba nära entreprenören vid framtagande av systemhandlingar. Målet är att skräddarsy plan-, och systemlösningar och detaljer för att överensstämma med de produktionsmetoder som entreprenören vill använda. På så sätt skapar vi rationell, byggbar arkitektur och mervärde både för entreprenör, framtida drift, förvaltning och de människor som lever och verkar i byggnaden.

Vid framtagande av system för Vallan har vi jobbat nära med Nåiden för att anpassa det som tagits fram i bygglovsskedet efter Nåidens produktionsmetoder.

Detta har inneburit att:

  • Vi har valt platta på mark, stomväggar och bjälklag av platsgjuten betong samt stålpelare för att möjliggöra produktion med väggform och formbord.
  • Vi har anpassat balkongplattor och stommar till skärmtak ovan balkonger i storlek och läge för att reducera antalet unika plattor, underlätta montage och minska platsbyggande. Som takkonstruktion har vi valt prefabricerade trätakstolar. Detta då den generösa innergården har gjort det möjligt att på ett enkelt sätt klara alla lyft med en kran i ett läge för samtliga hus.
  • Vi har haft möjlighet att, i tidigt skede, ta fram principlösningar för och samordna ingjutna installationer.

Utöver detta har vi haft möjlighet att planera för balkongtrösklar, som tyvärr ofta blir ett problem då krav på tillgänglighet ska kombineras med produktions- och byggfysiska utmaningar. Tillsammans med Nåiden har vi tagit fram en särskild tröskeldetalj som ska fungera såväl i produktion av hus och balkongplattor som för att klara tillgänglighet och fuktproblematik.

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
By Formsmedjan. Powered by Yago