Hoppa till innehållet
  • Pumpstation natt
  • Pumpstation dag

Pumpstation Skutviken

Luleå

Vinnande bidrag i inbjuden tävling om att gestalta den nya pumpstationen i Skutviken. Pumpstationen är en del av ett nytt huvudstråk för vatten och avlopp, med en placering i blickfånget vid en av Luleås huvudinfarter. Byggnaden utformas som en skulptur med ett böljande vågmönster i fasaden som kommer till liv när man rör sig längs den.

Byggnadens skulpturala form kommer av behovet att byggnaden ska tillföra något till upplevelsen av entrén till Luleå. Bidraget heter Havsstrand och den böljande formen av cortenplåt påminner om vågor över en sandbotten. Med sitt fasadmaterial, sin form och funktionen knyter pumpstationen an till utformningen av Rostbollen och Södrahamnplan  som ligger längs samma infart. Dessa tre har mycket gemensamt, vilket sammanfattats i tre teman som väl representerar Luleå och pumpstationen; stålstad, skärgårdstad och kretslopp.

Juryns motivering: 
"En funktionsenlig byggnad med ett skulpturalt uttryck som speglar Luleå Vision 2050 på ett subtilt och poetiskt sätt. Fasadens vågspel är väl anpassad till platsens intensiva trafik där rörelsen förstärker byggnadens gestaltning. Belysningen skapar spänning genom kontrasten mellan ljus och mörker. Havsstrand kommer på sikt att utgöra en tydlig entré till Luleå centrum då staden växer.”

För mer info se pressmeddelande eller bidraget i sin helhet.

By Formsmedjan. Powered by Yago