Hoppa till innehållet
  • Flygledartorn Vidsel
  • Flygledartorn Vidsel
  • Flygledartornet i Vidsel
  • Flygledartornet i Vidsel
  • Flygledartornet i Vidsel
  • Flygledartornet i Vidsel
  • Flygledartornet i Vidsel

Flygledartorn Vidsel

Vidsel, Älvsbyn

I Vidsel längst in i Norrbottens inland finns provplats Vidsel. Det är Europas största övningsområde för militärflyg och täcker en yta stor som Blekinge. Provplats Vidsel är ett av få flygövningsområden i världen som är tillräckligt stort för att öva luftstrid på. Här finns testverksamhet och övningsverksamhet för såväl svenskt som utländskt militärflyg. Då det gamla flygledartornet blivit utdömt på grund av arbetsmiljöproblem skall ett nytt nu byggas.

Flygledartornet består av ett torn som inrymmer trafikledning (ATS) och vädertjänst samt en markbyggnad med gemensamma funktioner, som pausrum, omklädning m.m. Det viktigaste i projektet har varit att samordna de omfattande tekniska system som behövs i ett flygledartorn med såväl Luftfartsverkets krav som byggnadens konstruktion, med fokus på att hitta kostnadseffektiva och praktiska lösningar. Eftersom tornet både är en besöks- och arbetsplats för provplatsens kunder, flygledare och vädertjänst har stor omsorg lagts på att skapa en uppskattad miljö att vistas i.

Även om stridsflygplan är vardag för piloter och markpersonal i Vidsel, finns det något fascinerande i stridsflygets extrema hastighet. Vi ville fånga det i tornets visuella uttryck och den utvändiga utformningen kom därför att inspireras av racerbilars fartränder med varierande ränder i rött och svart. Färgerna knyter också an till robotbasens många byggnader i falurött. Invändigt går fasadfärgerna igen i golvet medan väggarna går i mjuka beiga kulörer för att ge en lugnare miljö.

Powered by Yago
?>