Hoppa till innehållet
  • Vy över entrén från mitten
  • Vy över entren från sidan
  • Interiörvy från baren

Medborgarhuset, Entré

Boden

Medborgarhuset i Boden är beläget längs Gågatan i Boden och är en central mötesplats för staden. Idag upplevs entrén till Folkets hus som något undanskymd bredvid Enter Galleria och en aning gömd för de många förbipasserande som dagligen rör sig längs Gågatan.

För att locka fler besökare och skapa en nyfikenhet kring aktiviteterna i Folkets hus behövs en ombyggnad för att få entrén mer synlig och inbjudande för allmänheten. Bättre skyltning och en tydlig entré för besökare efterfrågades och denna idéskiss skulle vara en ögonöppnare för vilket lyft denna byggnad kan få om entrén synliggörs på bästa sätt med hjälp av design och ljussättning.

För att skapa en entré som hamnar i blickfånget för förbipasserande längs Gågatan vinklas entrén upp och får ett nytt utmärkande fasadmaterial i form av träribbor med integrerad belysning i ett oregelbundet mönster. Riktningen på träribborna och belysningen löper längs byggnadens överhängande skärmtak och leder besökare på ett naturligt sätt mot den nya ingången.

Innanför entrén föreslås även en välkomnande foajé med biljettkassor och lättare servering som har stora glaspartier ut mot Gågatan för att skapa en inblick där livet i byggnaden sprider sig ut mot gatan; allt för att skapa nyfikenhet vad som händer innanför entrédörrarna och locka så många besökare som möjligt.

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago