Hoppa till innehållet
  • Storheden City Storheden, Luleå
  • Storheden city, interiör
  • Storheden City Storheden, Luleå
  • Storheden City Storheden, Luleå
  • Storheden City Storheden, Luleå
  • Storheden City Storheden, Luleå
  • Storheden City Storheden, Luleå
  • Storheden City Storheden, Luleå

Storheden butiker

Luleå

Coop Norrbotten är en stor fastighetsaktör på Storheden i Luleå. I uppdraget har Expert Stormarknads tidigare lokaler byggts om för tre nya butikshyresgäster, Dressmann, Dressmann XL och Skokanonen.

Tillsammans med hyresgästernas konceptutvecklare har vi projekterat butiksytor, lager och personalutrymmen. Exteriör förnyelse, nya butiksentréer och skyltlägen.

Vi har biträtt beställaren med bland annat kalkyl som underlag för hyressättning och byggledning.

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago