Hoppa till innehållet
  • NKH-M
  • NKHF2
  • NKHF1
  • NKH-S

Information

Information

Norrtälje Kulturhus

Norrtälje

Medverkan anbudstävling. Andra plats

Vi deltog i en anbudstävling om gestaltning av ett nytt kulturhus i Norrtäljes mysiga centrum, vilket är av unik karaktär med historisk och välbevarad stadskärna. Kulturhuset innehåller konsthalll och museum. Den utvalda platsen vid Södra bergen utgjorde en särskild utmaning i fråga om bland annat att tomten i sig själv innehöll viktiga kvalitéer att bevara, att det fanns flera siktlinjer som var väsentliga att anpassa byggnaden till och kraftiga höjdskillnader.

Vår vision var tydlig - ett modernt och funktionellt kulturhus som tar vara på platsens befintliga värden samtidigt som det bejakar områdets unika karaktär. Den genomgående idén var att relationen mellan utemiljön och byggnaden skulle förstärka varandra.

En kulturbalkong till alla!

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago