Hoppa till innehållet
  • Porsön
  • Porsön

Information

Information

Visionsskiss Forskarvägen

Luleå

Ett utformningsförslag för att med enkla medel lyfta Forskarvägens lägenhetshus på Porsön, Luleå. Ett sammanhållet grepp för området var nödvändigt för såväl byggander som utemiljö för att stärka området.

En helhet skapas genom att huvudfasader för bostadshusen och dess tillhörande trapphus målas om i tre olika kulörer som varvas genom området. Fönster och dörrar byts ut till vita och i samband med det målas smygar i samma kulör som bakomliggande fasad. Trapphusen ljusas upp med glaspartier samt genom att insidan av trapphusen målas i samma vita kulör som de nya fönstren. Synliga betongytor målas vita. Komplementbyggnader och garageportarna målas i en grå nyans. Hela området förses med nya skyltar med ett enhetligt utseende och ökad orienterbarhet.

Uteplatser och gångytor närmast bostäderna markeras med ny markbeläggning av sten. Gång- och cykeltrafik främjas i området genom att körfält framför bostäderna smalnas av och vändytor tas bort. Längs gångytorna planteras växtlighet och framför cykelparkeringen förläggs stenbumlingar som skydd.

Ett helhetsgrepp föreslås tas för hela området gällande belysning för att skapa ett tryggt och trivsamt område. Nya armaturer vid trapphus och vid fasad lyser upp och markerar. Ny belysning längs gångytor ökar tryggheten och visar vägen.

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago