Hoppa till innehållet
a och d tar sats i ny skepnad och fortsätter att rekrytera

a och d tar sats i ny skepnad och fortsätter att rekrytera

3 februari 2016

a och d tar sats i ny skepnad.

a och d arkitektkontor i Luleå fortsätter att utvecklas positivt. Efter flera lyckade rekryteringar och ny delägare i Martin Häller föregående år, inleder a och d 2016 med att söka ytterligare medarbetare för att ta en position på den nationella marknaden.

Föregående år blev man första arkitektkontor i Norrbotten att certifiera sina kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO-standard, samtidigt som man genomarbetade varumärkesplattformen vilket mynnat ut i en ny grafisk identitet som precis lanserats. Joakim Persson, VD kommenterar:

Vi är inne i en gynnsam period för a och d. Marknadens efterfrågan för våra tjänster ökar, samtidigt som vi har ett tydligt mål att etablera oss som en nationell leverantör inom vår bransch. Då blir det helt naturligt att arbeta igenom och tydliggöra sin identitet och sina arbetsmodeller.

a och d sysselsätter idag 20 personer varav 6 arkitekter med huvudkontor i Luleå och lokalkontor i Boden. Trots flera genomförda rekryteringar behöver man nu stärka organisationen ytterligare.

Med nya marknader och en växande organisation, där vi stärker kompetensen och ökar resurserna, blir det ännu viktigare att vi både agerar och uppfattas på ett tydligt sätt. Vi tror inte vår efterfrågan på kompetenta medarbetare kommer minska, och det utvecklingsarbete vi påbörjat är naturligtvis i lika stor utsträckning genomfört för våra nuvarande som våra tillkommande medarbetare, avslutar Joakim.

Info om ny logotyp

Logotypen representeras av de välbekanta symbolerna alfa och delta, eller A och D – för arkitektur och detaljprojektering. De symboliserar likväl de karaktäristiska formerna av en byggnad eller ett tak och fångar vår nordliga geografi, genom associationer till berg och fjäll. Vår logotyp ger oss en unik identitet avseende både verksamhet och ursprung.


DELA

Fler nyheter

Tävlingsvinsten för a och d arkitektkontor har nu vidareförädlats till nya omsorgsboendet... Luleås nya stadsdel Kronan växer och under maj 2018 sker byggstarten för vård-och omsorgsboendet...
Prisvinnare av Årets Bygge 2018 är Luleå Kommuns projekt Östra Länken Projektet Östra Länken syftar till att skapa förutsättningar för en ökad befolkning på 10 000...
Våra kunders ökade efterfrågan gör att vi behöver förstärka laget med tre nya projektörer. Du får mer än gärna ha några års erfarenhet av utredningar, framtagande av ritningar eller...

Fler nyheter
Powered by Yago