Hoppa till innehållet
  • Sillen
  • Sillen
  • Sillen

Kv Sillen

Luleå

Byggnaden uppfördes för bostäder år 1915 i nationalromantisk stil. Tidigare har fastigheten byggts om till kontorslokaler och i detta projekt har 44 moderna lägenheter skapats.

Beställaren har haft en hög ambitionsnivå när det gäller att bibehålla och återskapa de kulturhistoriska värden och miljöer som kopplas till byggnaden.

Projekteringen är utförd under vår tid på Monarken.

By Formsmedjan. Powered by Yago