Hoppa till innehållet

Miljöpolicy

Vi arbetar för att vi själva och våra kunder skall ges möjlighet att verka ekologiskt hållbart, till skydd för både den inre och yttre miljön på kort och lång sikt.

Vi skall verka för att använda material, komponenter och teknik som minimerar de miljöstörande effekterna på omgivningen.

Vi följer tillämplig miljölagstiftning samt övriga samhällskrav och med kontinuerlig uppföljning revideras verksamheten så att den ständigt förbättras.

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago