Hoppa till innehållet

Utvalda händelser från vår verksamhet:

2019

 • a och d arkitektkontor och Tirsén & Aili Arkitekter har tillsammans med WSP tagit hem upphandlingen för projektering av ny Brandstation i Märsta med option för ny brandstation i Upplands Väsby.
 • Under hösten har företaget genomfört en uppskattad studieresa till Dublin,
 • Bodenkontoret flyttar till nya lokaler på Drottninggatan 23.
 • a och d vinner arkitekttävling där Maria och Raymond tagit fram tävlingsförslaget.

2018

 • Havsstrand vinner Galärens Samhällsbyggnadspris.
 • Företaget har 26 medarbetare i Luleå och Boden.
 • a och d arkitektkontor får förtroendet av Luleå kommun att projektera Luleå Räddningsstation

2017

 • Den 6 mars hade företaget varit verksamt i 10 år. Detta firades under hösten med, bland annat, en studieresa till Tokyo.
 • Sista kriteriet för kreditbetyg AAA uppnås då företaget varit verksamt i 10 år.
 • A och d tar hem Fortifikationsverkets Arkitekturpris för det nya flygledartornet på RFN-basen i Vidsel. Priset delas ut vart tredje år.
 • A och d vinner en markanvisningstävling för nya bostäder i Luleå.
 • A och d vinner arkitekttävlingen om utformning av Hemsö fastigheters nya Vård- och omsorgsboende på Kronan, Luleå.

2016

 • Deltog i tävlingen om nytt kulturhus i Skellefteå.
 • Går in som stolt sponsor till Bodens duktiga handbollstjejer i SHE.
 • Susann Ryan och Pernilla Hellberg certifierar sig som sakkunniga i Tillgänglighet.
 • Nicklas Sandström certifierar sig i Miljöbyggnad.
 • Camilla Norén utses till Kontorschef för Bodenkontoret. 

2015

 • Ledningsfunktionen omformas och Joakim tillträder som VD i mars.
 • A och d blir i maj Norrbottens första arkitektföretag att certifieras enligt ISO 9001 och 14001.
 • A och d vinner en parallellskisstävling (P42) där Niklas tagit fram tävlingsförslaget för en skulptural teknikbyggnad i en av Luleås mest trafikerade korsningar.
 • Vid årsskiftet var vi 20 medarbetare, 6 arkitekter och 14 ingenjörer, fördelade på två kontor i Norrbotten.
 • Norrtälje Badhus blev nominerat till ett av Sveriges fem bästa byggen av tidningen Byggnadsindustrin.
 • Vi går in som sponsor till Boden Hockey under deras resa mot division 1.
 • Nils Liljebo utses till företages KAM-ansvarige.

2014

 • I april öppnar a och d ett kontor i Boden.
 • A och d får förtroendet att utforma en helt ny F-9 skola för 350 elever, på området Kronan i Luleå.

2013

 • A och d vinner en entreprenadtävling (Tarfalahallen) i Kiruna, där Victoria utformar tävlingsförslaget och arbetar ihop med SA Englund Bygg i Kalix som blir totalentreprenör.
 • Robotbasen RFN ovanför Vidsel behöver ett nytt flygledartorn och Niklas utses till arkitekten som får utforma byggnaden.

2012

 • Kv Kallkällan vinner övre Norrlands arkitekturpris.
 • Niklas Granljung blir Luleås första certifierade sakkunnig av tillgänglighet TIL2.
 • Norrtälje badhus börjar projekteras av a och d, tillsammans med en lokal totalentreprenör.

2011

 • I och med att Nils Liljebo och Camilla Norén börjar på a och d i december 2011 har vi uppnått vår första målsättning med företagets utveckling.

2010

 • Luleå Kommuns nya flaggskepp inom omsorgsbyggnader, Bergvikens Vård- och Omsorgsboende utformas av a och d. Upphandlingsunderlag samt detaljprojektering utförs också av a och d.
 • Spira förskola börjar ritas av Niklas Granljung. Byggnaden kommer att bli välbesökt av studiebesök under de närmaste åren på grund av utformningen med anpassning mot Reggio Emilia-inspirerad pedagogik samt den låga energiförbrukningen.

2009

 • Lulebos fastighet på Hertsötorget projekteras för att byggas om till årgångsboende vilket utgjort referensobjekt för flera efterkommande projekt med liknande inriktning.

2008

 • Projektering av Sollentuna simhall färdigställs och utgör det första stora referensprojektet för a och d.
 • Lulebos fastighet Kv Svanen 4 projekteras för att byggas på med två våningar vilket blir ett fint referensobjekt för påbyggnader och förtätningsprojekt.

2007

 • Företaget startar 7 mars 2007 då Anders och Joakim, med varsin portfölj i handen, stegade in i tillfälliga kontorslokaler på Varvsgatan 47 i Luleå. Målsättningen med företagets utveckling lyder: ”a och d ska utgöras av 12-13 medarbetare inom fem år”
 • Niklas Granljung ansluter som delägare i april.
 • Våren 2007 flyttar företaget in på nuvarande adress, Varvsgatan 41 i Luleå. Ytterligare fem medarbetare ansluter under våren-sommaren.
 • Sommaren 2007 skapas den första versionen av vårt ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö (KAM).

 

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago