Hoppa till innehållet
  • Helikoptervy
  • Vy från sidan

Information

Information

Vård- och omsorgsboende Anoraken

Luleå

Anoraken är vår utformning av Luleås nya vård- och omsorgsboende i Kronandalen. Arkitektur som håller en hög kvalité för att kunna möta de behov som finns inom verksamheten både bland boende och personal. 

Stadsdelen Kronan i Luleå är ett område som utvecklas och planeras för att kunna vara hemmaplan för 10 000 personer inom några år. I dagsläget finns det 1 500 boende i området. 

Fastighetsbolaget Hemsö erhöll mark i området under 2017 för att utveckla ett planerat vård-och omsorgsboende som Luleå kommun kommer att hyra. I samband med detta utlystes en arkitekttävling av Hemsö. 

Juryn bestod av Hemsö Fastigheter och Luleå Kommun vilka tilldelade a och d arkitektkontor vinsten i denna tävling.

Juryns utlåtande:

+ Kompetent och väl genomarbetat förslag, löser alla de behov som efterfrågats.
+ Flexibelt, stora möjligheter att disponera om avdelningsytor, plats för ev. fler hissar mm.
+ Kan ge en trivsam och väl skyddad solbelyst innergård med direkt access mot anslutande naturmark.
+ Öppnar sig mot gata och torg, en inbjudande gest mot det offentliga rummet och utomstående, exempelvis in till ett fik öppet för allmänheten.
+ Den öppna entrésidan skapar även en rymlig och god angöringsfunktion
+ Möjlighet att ordna en uteterrass ovanpå entrépartiet, där de boende får möjlighet att blicka ut över lokalcentrat och vice versa.

+ Utemiljön tar fasta på kopplingen mot Lulsundsberget.
+ Enkelhet och robusthet som grund.

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago