Hoppa till innehållet
  • Kallkällan
  • Kallkällan
  • Kallkällan
  • Kallkällan
  • Kallkällan

Kallkällan

Kallkällan, Luleå

Kallkällan är ett bostadsområde strax utanför Luleå centrum, som består av 16 gårdar kringbyggda på tre sidor med 3-våningshus. Området är byggt i slutet av 60-talet av HSB. Varje gård har 51-54 lägenheter och området totalt har 846 lägenheter. Centralt i området finns två anlagda parker med lekplatser. Den östra delen av området om 8 gårdar med totalt 426 hyreslägenheter ägs och förvaltas av Lulebo. Dessa åtta beslutade Lulebo att totalrenovera - en gård i taget.

Beställarens syfte och mål har varit att satsa på hyresrätten och göra ett slitet 60-talsområde attraktivt, tidsenligt, ekonomiskt och energimässigt försvarbart. Arkitektens ambition har förutom den allmänna kvalitetshöjningen, varit att bevara områdets lite strama och ljusa 60-tals karaktär. 

Lägenheternas planlösning är intakt, men har öppnats upp mellan hall, kök och vardagsrum. Interiört har lägenheterna fått nya köksinredningar och ytskikt och exteriört har balkongernas djup utökats med 60 cm för större användbarhet.

Fasaderna har ersatts med helt nya utfackningsväggar, bestående av ventilerade skivor som putsbärare med slät puts. De långa genomgående fönsterbanden är brutna av vertikala partier med puts, som bidrar till ett lite friare uttryck. I fönsterbanden, runt entréerna och på balkongerna är det underhållsfria, klinklagda fibercementskivor. 

De ursprungliga karaktäristiska betongelementen med sin kvadratiska perforering är kvar i samma läge, medan resten av balkongen är med utökat djup. De nya balkongfronterna är luftiga av varmförzinkade rutnät.

Färgsättningen är vit, grå och röd i olika kombinationer.

Respons

Jette Andersen ark SAR och Gudrun Åström ark LAR tilldelades Övre Norrlands arkitekturpris 2012 för projektet. Ur juryns motivering: "Ett mycket gott exempel på värdeskapande vardagsarkitektur i Sverige när den är som bäst!”

Powered by Yago
?>