Ett riktigt lyckat projekt, där både kunden och vi är nöjda med resultatet, förutsätter att vi tidigt i projektet enas om en gemensam målbild. Vi måste fånga upp kundens drömmar, krav och behov samt andra styrande förutsättningar som kan påverka projektet. Därifrån kan vi sedan ta avstamp tillsammans.

Vårt inledande programarbete består av att vi sätter oss in i kundens krav och behov. Ibland ställer vi frågor som kunden inte har tänkt på och ibland har ett gediget arbete gjorts redan innan vi kopplats in. Ofta kan vi tillsammans med kunden utveckla och precisera målen för projektet. Det händer också att vi deltar som en part i kundens verksamhetsutveckling. Allt analyseras med hjälp av vår sakkunskap och i en kreativ samverkan mellan arkitekter och ingenjörer utformas ett förslag.

Förslaget fördjupas sedan successivt. Utformning och gestaltning utvecklas tillsammans med de tekniska systemen, byggnadens konstruktion samt kundens programkrav. Vi har hela tiden tillsammans med kunden den gemensamma målbilden framför oss.

Ett väl genomfört programarbete med tydlig dokumentation betalar sig alltid sett över projektets hela livslängd. Det medför minskade korrigeringar, färre förseningar, bättre kostnadsstyrning och i förlängningen minskade kostnader jämfört med konventionella, mer ytliga programarbeten.

 Förenklat kan man säga att kostnaden för en förändring på 1 krona i programstadiet, kostar 10 kr i projekteringsstadiet, 100 kr i byggstadiet och 1000 kr när byggnaden är tagen i bruk.  

Ladda ner ISO information Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:sRiskklasser. Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
By Formsmedjan. Powered by Yago