Hoppa till innehållet
Åbergsleden 6 reser sig ur askan

Åbergsleden 6 reser sig ur askan

9 februari 2016

Åbergsleden 6 reser sig ur askan.

Sensommaren 2015 brandskadades flerbostadshuset på Åbergsleden 6 så pass allvarligt att det som blev kvar av de gamla befälsbostäderna inte var värt att bevara. Samma höst fick a och d i uppdrag av fastighetsägaren Wiksténs Fastigheter att utforma återuppbyggandet av det hus som brunnit. Vi ser nu fram emot att slutföra projektet, då vi har fått förtroendet att detaljprojektera bygghandlingar åt totalentreprenören PEAB.

Det forna huset, liksom det kringliggande området, är i grunden en gammal militärfastighet, byggd i början av 1900-talet och en del av Bodens kulturhistoria. Eftersom området är bevarandevärt ställs speciella krav på det exteriöra utförandet vilket fastighetsägaren har gjort till sin egen ambition.

Den nya byggnaden uppförs på den befintliga husgrunden och med samma exteriöra uttryck som de befintliga befälsbostäderna för att bevara områdets historia och särart. Invändigt tonas de byggnadshistoriska elementen ned och lägenheterna ges moderna planlösningar och installationer. Som ett nytt element har också balkonger tillförts huset för att ge de boende möjlighet att njuta av solläget och utsikten över Luleå älv. Likt den nedbrunna byggnaden kommer även det nya bostadshuset att ha väl tilltagna rumshöjder med höga fönster och utföras med gedigna material.

Byggnaden får fyra bostadsvåningar och en vind som innehåller installationsutrymmen och lägenhetsförråd. Den kommer innehålla 19 lägenheter fördelat på 2:or, 3:or och 4:or och är planerad att färdigställas under våren 2017.


DELA

Fler nyheter

Tävlingsvinsten för a och d arkitektkontor har nu vidareförädlats till nya omsorgsboendet... Luleås nya stadsdel Kronan växer och under maj 2018 sker byggstarten för vård-och omsorgsboendet...
Prisvinnare av Årets Bygge 2018 är Luleå Kommuns projekt Östra Länken Projektet Östra Länken syftar till att skapa förutsättningar för en ökad befolkning på 10 000...
Våra kunders ökade efterfrågan gör att vi behöver förstärka laget med tre nya projektörer. Du får mer än gärna ha några års erfarenhet av utredningar, framtagande av ritningar eller...

Fler nyheter
Powered by Yago